WTP1 - Erwachsene
Tag Zeit Starttermin(e)
Freitag 21:15 Uhr 07.08.2020 / 04.09.2020 / 02.10.2020
ANMELDEN
Sonntag 18:30 Uhr 02.08.2020 / 30.08.2020 / 27.09.2020
ANMELDEN
Montag 18:30 Uhr 03.08.2020 / 31.08.2020 / 28.09.2020
ANMELDEN
Dienstag 18:45 Uhr 04.08.2020 / 01.09.2020 / 29.09.2020
ANMELDEN